ruenuk

РИНОК ПОЛІМЕРНОЇ УПАКОВКИ

Гамова І.В.

 

Сьогодення та урбаністичний стиль життя є чинниками до зростання попиту на полімерні матеріали. Поліетилен - головний в списку ТОП-10 найбільш поширених пластмас. Перша п'ятірка в даному списку розподілена таким чином: ПЕ (поліетилен), ПП (поліпропілен), ПС (полістирол), ПЕТФ (поліетилентерефталат), ПВХ (полівінілхлорид). До 2021 року цей ринок буде рости щорічно на 6,84% в грошовому вираженні і на 4,68% в натуральному вираженні до 2021 року він досягне 332,4 млн т. За оцінкою агентства Markets and Markets (США), розвиток ринку пластмас обумовлено зростанням ключових галузей промисловості (автомобілебудування, будівництво, виробництво упаковки, електроніки); підвищенням рівня доходів в країнах, що розвиваються; збільшенням чисельності міського населення; заміною металевих продуктів пластмасовими аналогами. Високий попит на поліетилен в першу чергу обумовлений його масовим використанням в якості пакувального матеріалу, який має багато позитивних властивостей, таких як гнучкість, тепло- і електроізоляційні властивості, хімічна та термічна стійкість, легкість переробки, доступність [1].

Сьогодні пакувальна промисловість виступає однією із стимулів зростання і розвитку глобальної економіки. Так, за даними Smithers Pira, світовий ринок упаковки щорічно демонструє приріст в розмірі 3,5%, а до 2020 р його сукупні обороти досягнуть 998 млрд дол США (або 900 млрд евро відповідно). Споживання жорсткої пластмасової упаковки зростає щорічно на 3,7% з 52,9 млн тонн в 2017 році до 63,4 млн тонн в 2022 року [2].

За даними Euromonitor, в 2016 році сукупні обсяги глобального збуту перевищили 4000 млрд упаковок. На світовому та українському ринках упаковки використовується упаковка з усіх відомих сьогодні матеріалів. Популярною упаковкою у світі є полімерна, адже близько 50% всіх видів упаковки сьогодні виробляються саме з полімерів [3]. А найбільшу частку (на рівні 60%) складає гнучка упаковка - і цей показник продовжує зростати. Саме в гнучких упаковках всіх різновидів - мішках, ємностях з жорстким дном, в плівці та інші - сьогодні пропонується все більше і більше товарів. При цьому основна частка попиту забезпечує продовольча галузь. Ключову роль в цьому відіграє прагнення до зручності, адже упаковка повинна бути легкою, зручною та функціональною, а також забезпечувати зручність порційного відбору продукту. Світові обсяги споживання полімерної упаковки представлені на рис. 1.

                                                                                              Ресурс: Market Research

Рисунок. 1. Динаміка обсягів споживання полімерної упаковки у світі, 2014-2020 роки [3]

 З рис. 1 видно, що з кожним роком обсяги споживання полімерної упаковки у світі зростають на 1%, що є досить вагомим показником, так як інші ринки споживання упаковок демонструють зниження попиту. Традиційні для галузі сектора споживання полімерів не змінюються вже впродовж 20 років. Ринок полімерної упаковки демонструє - 37 %, будіндустрія - 21 %, автомобілебудування - 8 %, електроніка і побутова техніка - 6 % від загального споживання полімерів.

У європейських країнах 44 відсотки всіх продуктових новинок випускається в пластиковій упаковці і тільки 9 відсотків - в скляній тарі. Полімерна упаковка займає сьогодні 53 відсотки всього ринку упаковки у світі. Така тенденція не випадкова: споживчі властивості полімерної упаковки по багатьом параметрам перевершують інші види тари. Особливо це стосується поліетилентерефталату (ПЕТ), так як висока якість цієї упаковки, яка дозволяє продовжувати термін придатності продуктів харчування без використання консервантів. Основними регіональними ринками є Північна Америка (на США припадає близько 30% світового споживання), Західна Європа і Азія (при цьому Японія споживає 50% азіатської продукції). За підсумками 2017 р Азіатсько-Тихоокеанський регіон став найбільшим ринком, який споживає пластмаси зі списку ТОП-10 як в грошовому, так і в натуральному вираженні. Основними виробниками пластмас на світовому ринку (за підсумками 2011-2017 рр.) є компанії Dow Chemical (США), Exxon Mobil (США) і SABIC (Саудівська Аравія).

Світові обсяги споживання полімерної упаковки представлені на рис. 2.

                                                                                       

                                                                                        Ресурс: компанія INVENTRA (група CREON)

Рисунок. 2. Обсяг споживання ПЕТ-упаковки в різних країнах світу, 2017 рік [4]

 

З рис. 2 видно, що найвищі показники споживання на душу населення в Туреччині - 26 кг / ос, потім Західна Европа і США відповідно по 19 кг / ос. Високі темпи зростання ринку ПЕТ-упаковки спостерігаються в Росії - 11%.

Світові обсяги приросту упаковки у 2014-2019 рр. вказані на рис. 3, на якому зображено значні обсяги гнучкої полімерної упаковки у 2014 році та стрімкий приріст у 2019 році на 3,5 %.

                                                                                         Ресурс: Euromonitor International Ltd.

Рисунок. 3. Світові обсяги приросту упаковки у 2014-2019 роки, млн дол США [5]

Високі темпи приросту ПЕТ-бутилок - 4,7 % щорічно до 2019 року і у світовому обсязі ПЕТ-бутилки складають 12 % з усіх видів упаковки. Відповідно проаналізуємо зміну світового обсягу упаковки у 2017 році (рис. 4).

                                                                                             Ресурс: Eurostat 2017

Рисунок. 4. Світовий обсяг упаковки у 2017 році, % [6]

Тенденції споживання упаковки у 2017 році наступні: найвищий щабель посідає паперова упаковка з відносно постійним попитом окрім квітня та травня - стрімке зростання попиту; ПЕТ-бутилки займають 3 позицію і спостерігається зростання попиту з 61 % до 33 %; найнижчу позицію займає картонна упаковка.

Розглянемо структуру світового ринку ПЕТ-упаковки для різних видів промисловості у 2017 році (рис. 5).

                                                         

                                            Ресурс: Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова

Рисунок. 5. Структура світового ринку ПЕТ-упаковки для різних видів промисловості у 2017 році, % [7, 8]

Можна зробити висновки з рис. 5, щодо головних галузей споживання ПЕТ-упаковки, а саме: вода (21 %), газовані напої (20 %) і пиво (18 %).

Розглянемо вітчизняний ринок ПЕТ-упаковки, який продовжує залишатися одним з найбільш швидкозростаючих у світі. Протягом останнього десятиліття середньорічний темп зростання споживання великотоннажних термопластів в Україні склав 24%. Індекс реалізації гумових та пластмасових виробів в Україні у 2017 р. зазначено в табл. 1. 

Таблиця 1

Індекс обороту (реалізації) продукції гумових та пластмасових виробів у 2017 році 

(Ресурс: Державна служба статистики України, 2017 р.[9])

  

З табл. 1 видно динаміку обороту продукції гумових та пластмасових виробів у 2017 році в Україні. Індекс обороту з січня по грудень 2017 року до поточного року відповідно демонструє зростання на 43,8 %, з нього: внутрішній оборот зріс на 47,9 %, а зовнішній на 16,8 %. Щодо аналізу індексу обороту січень-грудень 2017 року до 2016 року, то спостерігається зменшення на 5,4 %, з нього: внутрішній оборот скоротився на 5,8 %, а зовнішній на 6,3 %.

Станом на 1 березня 2017 року кількість зареєстрованих підприємств в Україні становить 1,2 млн юридичних осіб, з них згідно класифікатора ВЕД по 22.22 - виробництво тари з пластмаси становлять 5 429 підприємств [10].

Щодо обсягу реалізованої продукції пластмасових виробів у 2017 році, то починаючи з січня по грудень обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 33 646,3 млн грн, тобто в 20 разів, що становить у відсотковому вираженні 0,6 % до всієї реалізованої продукції. Обсяг продукції, реалізованої за межі країни зріс на 4092 млн грн (13,5 рази), що у відсоткому вираженні становить зменшення на 4,9 % до обсягу реалізованої промислової продукції (табл 2).

Таблиця 2

Обсяг реалізованої продукції пластмасових виробів у 2017 році 

(Ресурс: Державна служба статистики України, 2017 р.[10])

   Далі розглянемо обсяг реалізованих пластмасових виробів в Україні, вересень 2014 - 2017 рр. (рис. 6).

                                                                                                   Ресурс: Державна служба статистики України

Рисунок. 6. Обсяг реалізованих пластмасових виробів в Україні, вересень 2014-2017 роки, % [10]

З аналізу видно, що ринок ПЕТ-упаковки станом на 2017 р повністю задовольняють вітчизняні виробники 83,8% в порівнянні з 2014 роком, де імпортних товарів було 65,7%.

Ринок ПЕТ-упаковки у 2017 році ознаменувався скороченням споживання даної продукції, що можна ознаменувати сезонністю попиту кінцевого споживача і значними стрибками курсу валют, що в свою чергу спричинило ряд негативних наслідків.

Загалом, ринок ПЕТ-упаковки розвивається стрімкими темпами у світі та в Україні зокрема. Нами було проаналізовано обсяги споживання пакувальної промисловості у світі, динаміку обсягу споживання полімерної упаковки у світі (2014 - 2019 рр.), що характеризується щорічним зростанням на 1 %. Наведені обсяги споживання ПЕТ-упаковки в різних країнах світу (2017 рік), отже, лідирує Туреччина за показником споживання ПЕТ-упаковки на душу населення - 26 кг/ос, а високі темпи зростання ринку ПЕТ-упаковки спостерігаються в Росії - 11 %. Представлено світові обсяги приросту упаковки у 2014-2019 рр., які демонструють значні обсяги гнучкої полімерної упаковки у 2014 році та стрімкий приріст у 2019 році на 3,5 %. Відповідно проаналізовано світові обсяги упаковки і споживання упаковки у 2017 році наступні: найвищий щабель посідає паперова упаковка з відносно постійним попитом окрім квітня та травня - стрімке зростання попиту.

Щодо структури споживання ПЕТ-упаковки для різних видів промисловості у 2017 році, то домінуючими галузями споживання є: вода (21%), газовані напої (20 %) та пиво (18 %). Вітчизняний ринок ПЕТ-упаковки повністю забезпечений внутрішнім виробництвом, характеризується стрімким зростанням обсягів продажу та сезонністю попиту. У цілому ж, незважаючи на непогані потенціали галузі, власне виробництво ПЕТ-упаковки в Україні обмежується цілою низкою складнощів і проблем, а саме:

1. Відсутністю внутрішнього виробництва ПЕТ-грануляту, необхідного для випуску ПЕТ-упаковки. Потреби в сировині покриваються за рахунок імпорту.

2. Великими витратами електроенергії для виробництва ПЕТ- упаковки.

3. Проблемами переробки використаної тари. Для запуску цього процесу необхідна наявність ряду державних і законодавчих ініціатив.

4. Сезону збуту ПЕТ- упаковки, оскільки взимку попит на напої нижче, ніж в спекотний літній період.

5. ПЕТ- упаковка не сприяє тривалому зберіганню продукції. Така упаковка не захищає від ультрафіолетового випромінювання, що проникає в пляшку, і не пропускає вуглекислоту, що значно скорочує термін придатності напоїв.

Список використаних джерел:

  1. Мир: Главные события на рынке упаковки – 2017 год. [Електронний ресурс]. / Химия Украины и мира. - 2017. - Режим доступу : https://ukrchem.dp.ua/2017/03/17/mir-glavnye-sobytiya-na-rynke-upakovki-fevral-2017-goda.html.
  2. The Future of Rigid Plastic Packaging to 2022. [Electronic resource]. / Market report. Smithers Pira. - 2017. - Access mode : https://www.smitherspira.com/industry-market-reports/packaging/the-future-of-rigid-plastic-packaging-to-2022.
  3. PET Packaging Market Forecast 2018-2028. [Electronic resource]. / Market Research. - 2017. - Access mode : https://www.marketresearch.com/product/sample-11375378.pdf.
  4. Полимеры в упаковке 2017: Фактор роста: материалы XII международной конференции "Полимеры в упаковке 2017".[Електронний ресурс]. / INVENTRA (Группа CREON). - 2017. - Режим доступу : http://www.creonenergy.ru/news/post_relizy/detailPost.php?ID=120852.
  5. 4 Key Global Trends for Packaging in Beauty and Personal Care. / Strategy briefing. [Electronic resource]. – 2017. – Access mode :http://www.euromonitor.com/4-key-global-trends-for-packaging-in-beauty-and-personal-care/report.
  6. Eurostat statistik book. A statistical yearbook . / Eurostat. [Electronic resource]. – 2017. – Access mode : http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/teiis700.
  7. Роль ПЭТ-индустрии в повышении конкурентоспособности отечественной пищевой промышленности. [Електронний ресурс]. / Доклад социально-экономического исследования. - Москва., 2016. - Режим доступу :       http://www.magpack.ru/win/news/files/WP_rol_PET.
  8. Індекс обороту (реалізації) продукції гумових та пластмасових виробів у 2017 році. / Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість. [Електронний ресурс]. / - Державна служба статистики України. - 2017. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
  9. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в Україні[Електронний ресурс]. / Міністерство юстиції України. – 2017. – Режим доступу :  https://usr.minjust.gov.ua.
  10. Обсяг реалізованої продукції пластмасових виробів у 2017 році./ Економічна статистика. Економічна діяльність. Промисловість. [Електронний ресурс]. / - Державна служба статистики України. - 2017. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Все права защищены PackGroup © 2013-2021 PackGroup